Energiebesparing, een ”HOT ITEM”!

14 June 2019

Met ingang van 1 juli 2019 gaat er een informatieplicht energiebesparing via de Wet Milieubeheer voor bedrijven en instellingen met een minimaal energieverbruik van 50.000kWh elektriciteit of 25.000m³ gas per jaar gelden. Daarnaast heeft de regering een motie aangenomen om alle bedrijven te verplichten om met ingang van 1 juli 2020 enkel nog led verlichting toe te passen!

Voor deze bedrijven en instellingen geldt dat men dient aan te geven welke energiebesparende maatregelen er genomen zijn of gaan worden.

De overheid wil hiermee de energiebesparing en daarmee ook het terugdringen van de CO2 uitstoot versnellen.

Een niet te onderschatten deel van uw energieverbruik is de bedrijfsverlichting. En laat dat nu net een onderdeel zijn waarop op een betrekkelijk eenvoudige en tegen een naar verhouding lage investering, grote besparingen te realiseren zijn.

Let wel: dit geldt natuurlijk niet alleen voor bedrijven en instellingen die minimaal het bovengenoemde energieverbruik hebben ! Voor elk bedrijf en elke instelling geldt dat er in veel gevallen een grote besparing bereikt kan worden door energiezuinige en intelligente verlichting.

Verlichting is vaak een sluitpost in een bedrijfsbegroting, terwijl u er wel dagelijks gebruik van maakt en het van grote invloed is op het energieverbruik en het welzijn en de productiviteit van uw werknemers.

Staat u er wel eens bij stil hoe oud uw verlichting is en hoeveel energie uw verlichting en bijbehorende ballasten verbruiken ?energiebesparing

GM Lighting bekijkt graag samen met u hoe uw bedrijfsverlichting weer helemaal up-to-date gebracht kan worden om daarmee een grote slag te slaan in het realiseren van energiebesparing.

Wij maken een scan van uw bedrijf, brengen in kaart wat u aan verlichting in uw pand heeft met daarbij het opgenomen vermogen en welke lichtniveaus dat oplevert.

Daarna maken wij voor u een lichtplan met energiezuinige verlichting waarbij het lichtniveau voldoet aan de nieuwste ARBO en NEN-normeringen en tonen u de daarmee te bereiken energiebesparing.

Interesse? Laat het ons weten…….